Sta s partnerjem ugotovila, da se vajini nazori preveč razlikujejo in bo bolje, če odideta vsak svojo pot? So se vama v zakonu rodili otroci in ne vesta, kako bi potekalo skrbništvo? Odvetnik za ločitve vama lahko pri tem pomaga, saj ima pri svojem delu vrsto let izkušenj prav s tega področja. Skupaj boste našli pravo pot, ki bo ugodna za obe strani.

odvetnik za ločitve

Ločitev včasih ne gre po načrtih in tukaj vam odvetnik za ločitve lahko zelo pomaga.

Odvetnik za družinsko pravo ali odvetnik za ločitve se ukvarja posebej z družinskim pravom. Družinsko pravo je posebna panoga prava in se v marsičem razlikuje od civilnega prava. Odvetnik mora biti, poleg tega da natančno pozna vsa pravna sredstva, sočuten in do vsake stranke ubrati individualni pristop. Zastopa vas v vseh postopkih, ki tečejo na pristojnem Okrožnem tožilstvu in so povezani s spori med starši glede skrbništva nad mladoletnimi otroki. Ko se odločite za razveljavitev zakonske zveze in imata skupaj s partnerjem tudi otroke, sta oba vabljena na svetovalni razgovor na center za socialno delo, kjer med vama vodijo dialog glede tega, kdo bo skrbel za otroka in kakšni bodo stiki. Če se kljub temu o tem ne zmoreta dogovoriti, bo o vsem tem odločalo sodišče v pravdnem postopku, pri tem pa se vedno gleda otrokova korist. Velikokrat se tudi zgodi, da en partner drugemu partnerju preprečuje ali onemogoča stike z otrokom, ki jih je določilo sodišče in tudi v tem primeru vam odvetnik pomaga predlagati odredbo, s katero bi se to stanje uredilo.

Ne glede na to, ali je ločitev sporazumna ali ne, je spoštovanje sodišča nujno, saj se le tako doseže nek konsenz, ki je ugoden za oba. Odvetnik za ločitve vam lahko pri tem zelo pomaga, saj vas seznani z vsemi postopki in vas tekom procesa zagovarja na pristojnem Okrožnem sodišču. Tudi kasneje, če pride do nespoštovanja odločitve sodišča, se lahko obrnete na odvetnika, ki vam bo pomagal rešiti situacijo.