Želite obnoviti ogrevalni sistem? Podjetje Dimplex vam s tem lahko pomaga. Subvencija za toplotno črpalko vam je na voljo 1, 2, 3. Toplotne črpalke so naprave, ki poskrbijo, da so prostori znotraj hiše idealno ogrevani. Delujejo na podoben način kot hladilnik, le da ne hladi, ampak greje. Sestavljene so iz štirih glavnih enot. To so uparjalnik, kompresor, kondenzator in dušilnik. Zato je subvencija za toplotno črpalko uporabna, kar se tiče ogrevanja večjih stavb, stanovanj, hiš in ostalih bivališčih, saj so glede tega zelo varčne. Prav tako so uporabne za pripravo sanitarne vode, določene toplotne črpalke podjetja Dimplex, pa imajo tudi možnost hlajenja. Subvencija za toplotno črpalko je dostopna vsakomur, ki so lastniki, oziroma solastniki stanovanjske stavbe, za katero obstaja gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano pred datumom 1. 1. 2003. Ne samo, da privarčujete na energiji za ogrevanje, z toplotnimi črpalkami podjetja Dimplex lahko pripomorete tudi okolju, saj znatno zmanjšajo izpust toplogrednih plinov.

subvencija za toplotno črpalko

Subvencija za toplotno črpalko podjetja Dimplex lahko znaša do 20%, če pa se stanovanjska stavba, ki jo želite opremiti s toplotno črpalko nahaja v občini, v kateri so sprejeli odlok o načrtu za kakovost zraka, se lahko Subvencija za toplotno črpalko poveča tudi na 50%.

Vse o tem in še več lahko izveste na spletni strani podjetja Dimplex. Lahko naročite toplotno črpalko, ki ogreva eno izmed naštetih možnosti, lahko pa kar vse. Samo pošljete svoje podatke in nekaj prilog, kot so kopija gradbenega dovoljenja, soglasje lastnika, sliko parcele ter ostale priloge in dovoljenja, ki vam lahko zagotovijo subvencijo za toplotno črpalko.

Obstaja pa še nekaj pogojev, ki se jih je potrebno držati, kot na primer to, da mora imeti monter izpit za ravnanje s hladivi, ko pride do ločenih toplotnih črpal, da mora črpalka imeti zadostno učinkovitost in mora biti vpisana na seznam EKOSKLADA, da mora biti črpalka vgrajena s strani monterja s registrirano dejavnostjo, vlogo pa je potrebno poslati pred pričetkom del, vloga pa mora bit popolna.