Digitalizacija s podjetjem Reisswolf

Danes živimo v informacijski dobi, kjer se vsak dan obdelajo ogromne količine podatkov. Včasih je bilo upravljanje z velikimi količinami podatkov, nekaj kar je skrbelo samo večja podjetja in organizacije, danes pa se zaradi velike količine informacij, s težavami upravljanja s podatki soočajo tudi manjša podjetja in organizacije.

Na srečo …

Cena obveznega zdravstvenega zavarovanja

Cena obveznega zdravstvenega zavarovanja je bistveno manjša napram stroškom zdravstvenih storitev

Bolezen in nezgoda se lahko zgodita komurkoli, zato je ustrezno zdravstveno zavarovanje tisto, s čimer se izognemo plačevanju ogromnih stroškov zdravstvenih storitev. Zmotno je namreč prepričanje, da je zdravstvo pri nas zastonj, saj zanj redno plačujemo. Res pa je, da je cena obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zavarovanja bistveno manjša …